Samen Veranderen

Effectief omgaan met veranderingen doe je samen.

Effectief inspelen op veranderende omstandigheden is mogelijk als dat tot stand komt samen met de bezetting. Management moet immers een beroep doen op de bereidheid en mobiliteit van haar bezetting om succesvolle veranderingen door te voeren.
Bereidheid en mobiliteit van de bezetting zijn in onze aanpak daarom 2 belangrijke pijlers van succesvol veranderen.

TeamOvation ontwikkelt een aanpak waarbij ‘samen veranderen’ het uitgangspunt is.

Generieke aanpak
Aan de voorkant besteden wij aandacht aan:

  • De CONTEXT  (Heldere uitleg over nut en noodzaak van de verandering)
  • Het WAT  (Zorgen dat geformuleerde doelstellingen collectief gedragen worden)
  • Het HOE  (Creëren van acceptatie en commitment voor gekozen aanpak of traject)

Van meet af aan stimuleren wij de eigen inbreng van de bezetting in het veranderproces. Daarbij ligt het accent op managen van emoties, weerstanden en tegenwerkingen.

Interventies bij lopende trajecten
Wij interveniëren in lopende trajecten door te starten met een gedegen analyse van de situatie. Noodzaak voor interventie kan bijvoorbeeld zijn:

  • behoefte aan nieuwe creatieve impulsen wanneer sprake is van een dood spoor
  • het alsnog realiseren van niet ingevulde verwachtingen
  • verhelpen van ongewenste vertraging of achterstand
  • verbeteren van de kwaliteit van gerealiseerde stappen in het traject.

Onze ervaring leert dat het zeer rendabel is ook in deze analysefase het accent te leggen op ‘samen’.  Indien ‘samen analyseren’  goed wordt uitgevoerd, wordt deze investering ruimschoots terugverdiend en geeft vaak een extra stimulans aan het proces.

Programma’s

 

everest changemanagement

teamovation-vertical