Veiligheidsevents voor grote groepen

workshop

In een organisatie heeft iedereen de opdracht actief mee te werken aan het creëren van een ongevalsvrije werkplek.

 

De veiligheidsevents kunnen verschillende uitgangspunten hebben, bijvoorbeeld: rollen en verantwoordelijkheden in veiligheid duidelijk maken voorafgaand aan een grote onderhoudsstop, veiligheidsthema’s opfrissen op een veiligheidsdag voor het gehele bedrijf, introductie van een nieuw veiligheidssysteem in de organisatie etc.

 

Resultaat

 

  • Een gemeenschappelijke visie hoe de verschillende veiligheidssystemen goed kunnen werken en een heldere invulling van de daarbij behorende rolverdeling van de verschillende medewerkers/leidinggevenden.
  • Een positieve(re) houding ten opzichte van noodzakelijke veiligheidsinspanningen bij medewerkers en management.

 


Veiligheid is het kennen en juist inschatten van de risico’s
en deze terugbrengen tot een acceptabel niveau.
Jouw rol hierin is belangrijk.

Voor wie?


Een organisatie of een zelfstandig organisatieonderdeel (te grote organisatie verdelen we over verschillende trainingsdagen) die samen de taak hebben (van management tot medewerkers) om een veilige werkomgeving te creëren voor iedereen in de organisatie.

De groepsgrootte kan variëren van 10 tot 80 medewerkers die in een dag (afhankelijk van de grootte van het programma) met enkele thema’s aan de slag gaan in gemengde groepen.

Programma

 

De teambuildingsdagen staan nooit op zichzelf, maar worden voorafgegaan door en/of opgevolgd met interventies die voor u relevant zijn.

De teamactiviteiten van TeamOvation hebben in de regel de volgende opbouw:

  • centrale presentaties als inleiding over de betreffende veiligheidsthema’s en
  • vervolgsessies in kleine werkgroepen. Daarbij wordt het thema uitgediept middels verschillende werkvormen zoals ”lagerhuis discussies”, simulaties en teamopdrachten in de buitenlucht.

 


Je kunt veiligheid maar tot een bepaalde hoogte “kopen”. De organisatie moet het voornamelijk zelf doen. Leiderschap en het gedrag van het (hoger) management is daarbij cruciaal.

 

 

veiligheidsperformance-everest

 

teamovation-vertical